** การสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือผู้ร่วมธุรกิจของอาวียองซ์ (ยกเว้น ท่านสมัครสมาชิกกับทางเจ้าของเว็บไซต์ หรือ เป็นสมาชิก หรือ เป็นผู้ร่วมธุรกิจผ่านการแนะนำจากเจ้าของเว็บไซต์) แต่หากมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกหรือผู้ร่วมธุรกิจกับทางเว็บไซต์นี้ ท่านจะได้รับสิทธิในการรับประกันและการคืนสินค้าจากบริษัทตามชื่อที่ระบุไว้ในใบเสร็จของบริษัท**